Chefsstödet

Chefsstödet hjälper till att bedöma situationen och hitta rätt väg framåt. Chefsstödet ger trygghet och motivation att agera när situationen så kräver. Våra klientprogram är specialdesignade för att arbetsgivaren ska ha insyn och en aktiv roll, vilket har visat sig vara en kritisk framgångsfaktor. I de fall ett klientprogram inleds är Chefsstödet drivande genom hela processen och motiverar och handleder chefer att stå kvar och agera konsekvent i utmanande situationer, vilket gynnar medarbetare, är utvecklande för chefen och bra för organisationen.

När chefen genomgått en chefsstödprocess har hen genomgått en av de mest kvalitativa och krävande utbildningar som finns, både på ett teoretisk och praktisk plan. Chefsstödet avlastar också chefen med sådant som inte har med själva ledarskapet att göra, t.ex. framtagande av rehabiliteringsöverenskommelse.

Rädsla för att ha fel gör att många chefer lever med ett problem som ofta snabbt och enkelt kan lösas, både till nytta för individen och verksamheten.

Orolig för en medarbetare? Eller dig själv? Någon i din närhet? Det finns hjälp.

Av egna erfarenheter vet vi att alkohol- och drogproblem, spelberoende, stress och medberoende slår hårt mot individen och arbetsplatsen. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Är du kollega eller anhörig till en person som behöver hjälp? Eller är du orolig för egen del?

Ring oss på telefon 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.
Du får stämma av dina funderingar med en expert som vid behov hjälper dig vidare. Kontakten medför inga förpliktelser eller kostnader och du kan vara anonym.