Nyheter

Här hittar du intressant material inom området dold psykisk ohälsa på arbetsplatsen; kunskapsartiklar, länkar till externa resurser, nyhetsartiklar, information om aktuella kundaktiviteter, föreläsningar och vad som är på gång.

Anhörigproblematik vid alkohol-, spel- & drogmissbruk

Beroenden och missbruk – oavsett om det gäller alkohol, spel eller droger – påverkar inte enbart den beroende i fråga, utan även de anhöriga runt omkring. Många gånger kan nämligen anhörigproblematiken i dessa fall vara lika stora som för den beroende, och i denna artikel tänkte vi därför berätta mer om vilka problem som kan uppstå, men också hur man kan ta sig ur dem.

Innehåll:

  • Vad kännetecknar medberoende?
  • Vanliga symptom
  • Hur kan man ta sig ur ett medberoende?


Vad kännetecknar ett medberoende?

Medberoende är ett komplext ämne och många som lider utav det är faktiskt helt omedvetna om att de faktiskt är det från första början. Men vad innebär det egentligen och vilken problematik kan uppstå?

För att bäst beskriva medberoendet så är det en sinnesstämning som gör att du tillåter dig styras utav en vän, familjemedlem eller partner som i de flesta fall har någon form av beroende eller annan psykisk ohälsa. Det kan handla om allt ifrån alkohol och droger till spel.

Genom ditt eget medberoende låter du dig påverkas på ett negativt sätt av personen i fråga, samtidigt som du prioriterar dennes behov och känslor före dina egna, på bekostnad av ditt eget välmående.


Den farliga anhörigproblematiken

Som nämnts ovan så är många helt omedvetna om att det faktiskt är medberoende och detta är en stor del av problematiken…

Många gånger lever nämligen många utav de drabbade med en sinnebild att man är snäll som ställer upp och hjälper andra, men i verkligheten så gör man den som lever i ett missbruk en björntjänst genom att anpassa sig till det destruktiva livsmönstret, samtidigt som man själv utvecklar ett destruktivt beteendemönster och försämrad självbild.

Något som på sikt riskerar att utvecklas till värre problem som allvarlig psykisk ohälsa i form av bland annat utmattningssyndrom och depression. Detta syns också i dagens samhälle, inte minst på våra arbetsplatser, där hälften av alla sjukskrivningar idag beror på psykisk ohälsa. Kort och gott ett problem som verkligen måste tas på allvar!


Vanliga symptom

Förhoppningsvis har du nu större koll på vad som kännetecknar ett medberoende och vilken problematik det kan medföra. Men vilka symptom finns det som tydligt uttyder att du kan vara drabbad?

  • Du riktar all din uppmärksamhet till en annan person med missbruk eller annan psykisk ohälsa.
  • Du känner att du inte själv är i kontroll utav ditt liv och vardag, utan istället styrs utav den andra personen.
  • Du känner att du tappar en uppfattning om vad du själv behöver i livet och vad dina behov är.
  • Du tar överdrivet ansvar på jobbet; gör mer än din del, täcker upp när det behövs, tar hand om kollegor.
  • Du kan få fysiska men såsom kräkningar och/eller sömnsvårigheter, vilka tillkommer efter långvarig ångest.
  • Du tänker mer på personen i fråga och hur den mår istället för ditt eget välmående.


Hur kan man ta sig ur ett medberoende?

Som med alla typer av beroenden finns det ingen självklar eller enkel lösning, de är komplexa problem som kräver mycket utav den drabbade. Det krävs bland annat en stark vilja till förändring, men också till insikt – att förstå källan till problemet. Många gånger krävs det också att man är villig att byta miljö, umgänge och relationer för att kunna bryta det destruktiva beteendemönstret.

Oftast tar det lång tid innan man lyckas återhämta sig och bryta beteendemönstret då det många gånger är djupt rotat. Som du märker är det en både lång och krävande process och med anledning av detta kan det vara skönt att få en hjälpande hand.


Ta hjälp av vårt klientprogram

På Ljung & Sjöberg erbjuder vi ett resursintensivt klientprogram för medberoende, vilket syftar till att hjälpa dig på vägen tillbaka. Programmet börjar med att ge en fördjupad probleminsikt, kunskap om vad medberoende är och insikt i hur det påverkar olika delar av livet. Därefter ligger ett stort fokus på att träna gränssättningen och ta ansvar för sitt eget välmående.


Orolig för en medarbetare? Eller dig själv? Någon i din närhet? Det finns hjälp.

Av egna erfarenheter vet vi att alkohol- och drogproblem, spelberoende, stress och medberoende slår hårt mot individen och arbetsplatsen. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Är du kollega eller anhörig till en person som behöver hjälp? Eller är du orolig för egen del?

Ring oss på telefon 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.
Du får stämma av dina funderingar med en expert som vid behov hjälper dig vidare. Kontakten medför inga förpliktelser eller kostnader och du kan vara anonym.