Nyheter

Här hittar du intressant material inom området dold psykisk ohälsa på arbetsplatsen; kunskapsartiklar, länkar till externa resurser, nyhetsartiklar, information om aktuella kundaktiviteter, föreläsningar och vad som är på gång.

Är jag medberoende? 11 tecken på medberoende

Medberoende är ett utbrett problem som oftast drabbar partners eller nära anhöriga till missbrukare, men det kan även drabba personer på en arbetsplats. En stor problematik med detta destruktiva beteendemönster är dessutom att de drabbade oftast inte vet om att de är medberoende, vilket vi tänkte hjälpa med i denna artikel!

 

Innehåll

 • Vad är medberoende?
 • Hur vet jag om jag är medberoende?
 • Ta hjälp av vårt klientprogram

 

Vad är medberoende? 

Innan vi berättar mer om hur du lär dig känna igen tecken på medberoende, tänkte vi börja med att reda ut vad det egentligen är!

Medberoende är ett destruktivt beteendemönster och en negativ självbild som vanligtvis utvecklas hos människor som lever i en lång och nära relation med någon som är alkohol-, drog- eller spelberoende.

Allra vanligaste är att medberoendet utvecklas i unga år ifall man vuxit upp i ett hem med beroendesjukdomar, men det kan som sagt även drabba oss i vuxen ålder vid en kärleksrelation.

Det som kännetecknar detta destruktiva beteendemönster är att det börjar påverka den drabbades liv på ett negativt sätt och det är inte ovanligt att man beskriver det som ”att man lever för någon annan”. Detta eftersom man regelmässigt åsidosätter sina egna känslor och istället inrättar hela livet efter den som har ett missbruk. Man försöker hjälpa, täcker upp, tar överdrivet ansvar och försöker få sin anhörig att ändra sitt beteende.

Beteendemönstret utvecklas ofta i hemmet men går sen igen i alla områden i livet, t.ex. på arbetsplatsen och i kompisrelationer. Medberoende leder ofta till psykisk ohälsa som depression, utbrändhet och ångest.

 

Hur vet jag om jag är medberoende? 

Nu när du har bättre förståelse för vad medberoende är, tänkte vi dela med oss utav 11 vanliga tecken som tyder på att du har eller riskerar att utveckla medberoende. Tydliga signaler på att du bör ta hjälp är ifall du:

 • Inte klarar av att sätta gränser.
 • Ständigt anpassar dig efter andra.
 • Bortser från dina egna behov.
 • Har en negativ självbild och bristande självkänsla.
 • Struntar i dina egna intressen.
 • Är väldigt trogen och empatisk.
 • Upplever en känsla av tomhet när du inte har någon att sköta om.
 • Engagerar dig lite väl mycket i någon annan och hens problem.
 • Upplever svårigheter med att ta dig ur destruktiva relationer och samtidigt dras till dessa typer av personer.
 • Värderar andras känslor och ståndpunkter starkare än dina egna.
 • Upplever en önskan att kontrollera någons missbruk.

 

Ta hjälp av vårt klientprogram 

Som nämnts tidigare är det destruktiva beteendet oftast djupt rotat samtidigt som det oftast medför andra problem som allvarlig psykisk ohälsa i form av kronisk stress, utmattningssyndrom och depression. Något som slår hårt mot såväl individ som anhöriga och arbetsplats.

Som individ drabbas du hårt av den psykiska ohälsan och som arbetsgivare skadas du genom kostnader för sjukskrivning, produktionsbortfall, ökad belastning på organisationen och kvalitetsbrister. Nära hälften av alla pågående sjukfall beror på psykisk ohälsa.

Som tur är finns det effektiv hjälp att få via vårt klientprogram för medberoende. Programmet börjar med att ge en fördjupad probleminsikt, kunskap om vad medberoende är och insikt i hur det påverkar olika delar av livet. Därefter tränar vi på att sätta gränser och ta ansvar över sitt eget välmående, följt av ett fokus på att vidmakthålla beteendeförändringen!


Orolig för en medarbetare? Eller dig själv? Någon i din närhet? Det finns hjälp.

Av egna erfarenheter vet vi att alkohol- och drogproblem, spelberoende, stress och medberoende slår hårt mot individen och arbetsplatsen. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Är du kollega eller anhörig till en person som behöver hjälp? Eller är du orolig för egen del?

Ring oss på telefon 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.
Du får stämma av dina funderingar med en expert som vid behov hjälper dig vidare. Kontakten medför inga förpliktelser eller kostnader och du kan vara anonym.