Nyheter

Ta del av intressant material inom våra expertisområden, alkohol- & drogproblem, spelberoende, medberoende samt stress, på arbetsplatsen.

Här samlar vi kunskapsartiklar, länkar till externa resurser, nyhetsartiklar, information om aktuella kundaktiviteter, föreläsningar och vad som är på gång.

Är jag stressad?

Många gånger kan det vara väldigt svårt att tyda kroppens signaler och veta om man är stressad eller endast har lite för mycket att göra för tillfället. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om vad stress är, vilka symtom som kännetecknar stress, samt hur det kan påverka dig.

Innehåll:

 • Vad är stress?
 • Kort & långvarig stress
 • Symtom på stress
 • Ta hjälp av vårt stressprogram

Vad är stress?

Innan vi berättar mer om hur du lär dig känna igen stressen, tänkte vi börja med att berätta mer om vad stress är. För att kort förklara stress är det ett tillstånd som är vanligt förekommande när man ställs inför särskilt stora utmaningar i såväl privat- som arbetslivet. Dessa utmaningar kan även vara både psykiska, fysiska eller också sociala.

I samband med att vi ställs inför dessa utmaningar och upplever en känsla av inte kunna påverka utgången, uppstår känslan av stress. Något som också är viktigt att veta när det kommer till stress är att det är högst personligt vilka situationer som utlöser stressen. Med andra ord kan de alltså variera från person till person.


Kort & långvarig stress

När det kommer till stress brukar man prata om kort och långvarig stress. Den kortvariga stressen kan exempelvis uppstå i samband med att du har en deadline som du måste klara av på jobbet. Att känna sig stressad under dessa omständigheter och korta perioder är helt naturligt och något som alla upplever. Denna typ av stress kan även medföra att du blir mer skärpt och presterar bättre!

Med andra ord är den kortvariga stressen helt ofarlig och en naturlig del av oss människor. Enda gången som denna typ av stress kan vara skadlig och medföra problem är om kroppen inte får tid till återhämtning. Då är nämligen risken att det utvecklas till långvarig stress…

Långvarig stress orsakas vanligtvis av att man inte hinner återhämta sig från de olika stressmomenten eller också om problemen blir för många på en och samma gång. Detta kan exempelvis uppstå om du känner dig stressad på arbetsplatsen samtidigt som det händer någonting som orsakar stress i privatlivet.

Till skillnad från den kortvariga stressen är denna typ av stress direkt skadlig och medför ökade risker att utveckla sjukdomar som depression, övervikt, högt blodtryck eller hjärt- och magproblem.

 

Symtom på stress

Nu när du har bättre koll på vad stress är och vilka olika typer av stress som finns, tänkte vi berätta mer om hur du lär dig att känna igen symtom på stress. Eftersom vi alla är olika kan självklart symtomen variera, men nedan följer några utav de vanligaste tecknen på att du är stressad:

 • Oförklarlig huvudvärk som är ständigt närvarande.
 • Oförklarlig yrsel som gör sig till känna allt oftare.
 • Ett tryck över bröstkorgen.
 • Värk i nacke, axlar och leder.
 • Kramper och oro i magen.
 • Sömnsvårigheter som framförallt gör det svårt att somna om kvällarna.
 • Trötthet som inte försvinner trots att du vilar.
 • Koncentrationssvårigheter.
 • Försämrat korttidsminne.
 • Försämrat humör.

Ta hjälp av vårt stressprogram

Om du upplever en eller flertalet av ovanstående symtom, är risken stor att du lider av långvarig stress som tids nog kan utvecklas till ännu större problem. Som tur är finns det stöd och hjälp som gör det möjligt att återhämta sig, samt åtgärder som kan tas i förebyggande syfte. Om du vill arbeta förebyggande mot stress innan den utvecklas till psykisk ohälsa, kan du ta hjälp av Ljung & Sjöbergs stressprogram.

Vårt program är särskilt framtaget för yrkesverksamma klienter som upplever symptom som ökad oro, sömnsvårigheter och försämrat minne, men ännu inte utvecklat den allvarligaste formen av problem. Det passar också de som vill lära sig att hantera stress och stora utmaningar i livet.


Orolig för en medarbetare? Eller dig själv? Någon i din närhet? Det finns hjälp.

Av egna erfarenheter vet vi att alkohol- och drogproblem, spelberoende, stress och medberoende slår hårt mot individen och arbetsplatsen. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Är du kollega eller anhörig till en person som behöver hjälp? Eller är du orolig för egen del?

Ring oss på telefon 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.
Du får stämma av dina funderingar med en expert som vid behov hjälper dig vidare. Kontakten medför inga förpliktelser eller kostnader och du kan vara anonym.