Nyheter

Här hittar du intressant material inom området dold psykisk ohälsa på arbetsplatsen; kunskapsartiklar, länkar till externa resurser, nyhetsartiklar, information om aktuella kundaktiviteter, föreläsningar och vad som är på gång.

Det krävs mod för att hjälpa

Statistik visar att 20 procent av alla människor i arbetsför ålder har ett skadligt intag av alkohol, droger eller mediciner. Det ofantliga mänskliga lidande och de enorma kostnader för företagen som detta bruk medför gör det till ett samhällsproblem av gigantiska mått.

Ljung & Sjöberg arbetar för att hjälpa människorna bakom statistiken. De vänder sig till arbetsgivare i hela Sverige och erbjuder strukturerade processer för att i tid identifiera och behandla skadligt bruk av alkohol eller droger hos medarbetare.

– ”Medarbetare som inte blir identifierade och får hjälp i tid går igenom ett stort personligt lidande. Parallellt med detta innebär problematiken kostnads- och säkerhetsmässiga konsekvenser för arbetsgivaren. En medarbetare som kommer till jobbet påverkad eller bakfull är ett säkerhetsproblem och leder till ineffektivitet och produktionsbortfall”, säger vd Sarah Demitz-Helin.

Hon försäkrar att kostnaderna för att inte göra någonting på sikt vida överstiger den investering ett samarbete med Ljung & Sjöberg innebär. Majoriteten av alla chefer upplever att det är obehagligt att konfrontera en medarbetare med misstankar om dennes missbruk. Man är rädd att ha fel.

– ”Denna rädsla bottnar i den stora skam de flesta känner inför problematik av det här slaget, men den känslan vill vi tvätta bort. Missbruk och beroende drabbar vem som helst, oavsett bakgrund eller utbildningsnivå”, säger Sarah.

Läs hela artikeln här: http://www.enterprisemagazine.se/nyheter/artikel/det-kravs-mod-for-att-hjalpa-ljung-och-sjoberg


Orolig för en medarbetare? Eller dig själv? Någon i din närhet? Det finns hjälp.

Av egna erfarenheter vet vi att alkohol- och drogproblem, spelberoende, stress och medberoende slår hårt mot individen och arbetsplatsen. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Är du kollega eller anhörig till en person som behöver hjälp? Eller är du orolig för egen del?

Ring oss på telefon 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.
Du får stämma av dina funderingar med en expert som vid behov hjälper dig vidare. Kontakten medför inga förpliktelser eller kostnader och du kan vara anonym.