Nyheter

Här hittar du intressant material inom området dold psykisk ohälsa på arbetsplatsen; kunskapsartiklar, länkar till externa resurser, nyhetsartiklar, information om aktuella kundaktiviteter, föreläsningar och vad som är på gång.

Hur utvecklas ett beroende?

I denna artikel berättar vi om hur ett beroende utvecklas. Vilka system i hjärnan är centrala när ett beroende utvecklas? Vilken roll spelar hjärnans belöningssystem? Och stressystem? Och vad har det för betydelse för behandlingsinsatser?

Varför har vi ett belöningscentra?
Många har säkert hört att hjärnans belöningscentra spelar en central roll i utvecklingen av ett beroende. Belöningscentras uppgift är att belöna beteenden som säkrar vår arts fortlevnad, t.ex. att äta och ha sex. När vi ägnar oss åt dessa beteenden belönas vi med välmående. Dopamin är den mest centrala signalsubstansen för denna belöningseffekt. När vi äter eller har sex ökar dopaminnivåerna i hjärnan. Samtidigt ska vi bli motiverade att ge oss ut och jaga föda och ha sex igen. Dopaminnivån sjunker därför snabbt och belöningseffekten är kortvarig.

Överstimulering av belöningscentra
Genom att inta alkohol eller droger kan vi på onaturlig väg ”överstimulera” belöningssystemet så att vi får ett både långvarigare och framförallt intensivare välmående. Dopaminpåslaget kan bli många gånger högre än vid naturliga medel som mat och sex. Denna belöning kan också vara väldigt lättillgänglig, vi kan köpa en flaska sprit, ett gram kokain eller få ett recept utskrivet av vår läkare.

Svårare att få belöningseffekt
Problemet när man överstimulerar belöningscentra med alkohol eller droger är att det ”desensiteras”, d.v.s. blir mindre känsligt för dopamin. Tröskeln för att nå en belöningseffekt höjs. Vanliga aktiviteter i livet som tidigare innebar välmående, t.ex. att träffa vänner och äta en god måltid, ger inte längre något ökat välmående. Det enda sättet att få effekt är att tillföra mer alkohol eller droger.

Stressystemet tar över
Men även belöningseffekten av alkohol och droger avtar successivt. Ruset ger inte längre några kickar, utan gör bara att vi mår normalt. När vi inte är påverkade mår vi sämre än normalt med högre oros- och stressnivå. Modern forskning har visat att det i detta skede är vårt stressystem, snarare än belöningscentra, som är centralt för beroendeutvecklingen. Vårt stressystem är överaktivt, vilket syns i högre nivåer av stresshormonet kortisol och högre puls. Vi behöver nu alkoholen eller drogerna för att hålla stressystemet i schack. Man har också sett att det ofta är stresspåslaget, snarare än jakten på belöning, som leder till återfall efter en tids nykterhet.

Modern beroendebehandling
Insikterna om vilka system i hjärnan som är centrala för beroendeutvecklingen har redan lett till utveckling av effektiva behandlingsmetoder. Mindfulness – eller medveten närvaro – har t.ex. visat sig vara en bra metod för att förbättra förmågan att hantera stress och metoden Mindfulness based relapse prevention (MBRP) har visat lovande resultat i att förebygga återfall.


Vi erbjuder modern återfallsbehandling

Att förebygga återfall är en central del i att behandla beroende. Sedan flera år erbjuder vi modern och manualbaserad återfallsbehandling i form av Mindfulness based relapse prevention. Välkommen att kontakta oss!


Orolig för en medarbetare? Eller dig själv? Någon i din närhet? Det finns hjälp.

Av egna erfarenheter vet vi att alkohol- och drogproblem, spelberoende, stress och medberoende slår hårt mot individen och arbetsplatsen. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Är du kollega eller anhörig till en person som behöver hjälp? Eller är du orolig för egen del?

Ring oss på telefon 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.
Du får stämma av dina funderingar med en expert som vid behov hjälper dig vidare. Kontakten medför inga förpliktelser eller kostnader och du kan vara anonym.