Nyheter

Här hittar du intressant material inom området dold psykisk ohälsa på arbetsplatsen; kunskapsartiklar, länkar till externa resurser, nyhetsartiklar, information om aktuella kundaktiviteter, föreläsningar och vad som är på gång.

Vi söker Leg. psykolog med intresse för psykisk ohälsa inom arbetslivet

Ljung & Sjöberg AB (L&S) är ett tjänsteföretag specialiserat på att hjälpa arbetsgivare med känsliga och svåra medarbetarproblem inom psykisk ohälsa: alkohol, droger, spel, stress och anhörigproblematik. I vår arbetsmodell ingår utbildningsinsatser, stöd och rådgivning till chefer och HR samt skräddarsydda behandlingsprogram för medarbetare. Vår teamorienterande företagskultur präglas av resultatfokus, affärsmässighet, öppenhet, entusiasm och en […]

Läs mer »

Spelberoendebehandling – få hjälp att sluta spela

Att vara fast i ett spelberoende är påfrestande för såväl individ som omgivning. Problematiken har oturligt nog blivit allt vanligare och utgör idag en av vår tids stora samhällsproblem. Som tur är finns det behandling mot spelberoende att tillgå, även om vägen till en spelfri vardag kan vara lång.   Innehåll Spelrelaterade problem – allt […]

Läs mer »

Jag är spelberoende – vad ska jag göra?

Idag är det allt fler som fastnar i ett spelberoende. Ett tillstånd som likt alla beroenden kännetecknas av skuld och skam. Något som gör att det kan vara svårt att veta hur man ska ta itu med problematiken. Och framförallt – att våga be om hjälp!   Innehåll Spelberoende – ett utbrett problem Vägen till […]

Läs mer »

5 anledningar att söka hjälp för stress

Stress har tillsammans med spelberoende blivit vår tids stora samhällsproblem. Som tur är finns det en väg tillbaka. Även om den kan vara lång och tuff. En vanlig utmaning är dock att många skäms över sina problem och därför inte söker hjälp för sin stress. Alternativt att man inte vet vilken hjälp som går att […]

Läs mer »

Spelberoende berättar: den långa vägen tillbaka

Detta är den tredje delen av en artikelserie som vi valt att kalla ”Spelberoende berättar”. En serie som baserar sig på verkliga händelser och som skildrar hur livet kan se ut för någon med ett spelberoende. Innan du fortsätter rekommenderar vi dig därför att läsa den första och andra delen:   Del 1 – Spelberoende […]

Läs mer »

Alkohol, droger & stress – vad gör jag?

Välkommen på frukostträff för HR När en person får problem med alkohol, droger, läkemedel, spel eller stressrelaterad ohälsa är det förstås en tragedi för individen. Men det är inte bara den enskilda personen som drabbas. Hen är bara toppen på ett isberg. Om en medarbetare drabbas på din arbetsplats har du som HR en otroligt […]

Läs mer »

MOT sjukdomen, FÖR människan!

Att hålla linjen när det är som mörkast I juni har jag varit nykter och drogfri I 13 år. Tio av dessa år har jag dedikerat åt Ljung & Sjöberg i en oförtruten kamp mot sjukdomen alkohol- och drogberoende. Likt Russel Crow i filmen Gladiator har jag av hela min kraft ropat ut till mina […]

Läs mer »

Ny kartläggning – dold psykisk ohälsa

Vi på Ljung & Sjöberg vet att psykisk ohälsa är komplext, stigmatiserat och föremål för vanliga missuppfattningar. De problem som idag är vanliga i arbetslivet – stress, alkohol, droger och spel – kan ofta ligga dolda, men också hänga ihop med varandra. Vad som ter sig som stress- eller smärtrelaterat kan visa sig vara en […]

Läs mer »

Hur spelar jag mindre?

Spelberoendet har tillsammans med stress blivit en av vår tids stora samhällsproblem. Kartläggningar från Folkhälsomyndigheten har b.la. pekat på att uppskattningsvis 3% av den svenska befolkningen har skadliga spelvanor. Samtidigt är mörkertalet fortfarande stort. Med anledning av detta tänkte vi i denna artikel dela med oss av tre tips för att dra ner på spelandet. […]

Läs mer »

Vår digitala satsning

Vi är mitt uppe i att digitalisera stora delar av vårt behandlingsutbud för att öka tillgängligheten och kunna erbjuda samma kvalitet över hela landet. I början av 2019 kommer vi att lansera en digital version av vårt mest omfattande behandlingsprogram Nivå 3 för alkohol-, drog- och läkemedelsberoende. Därefter kommer vi successivt att komplettera med ytterligare […]

Läs mer »