Nyheter

Här hittar du intressant material inom området dold psykisk ohälsa på arbetsplatsen; kunskapsartiklar, länkar till externa resurser, nyhetsartiklar, information om aktuella kundaktiviteter, föreläsningar och vad som är på gång.

3 tips för en bra alkohol- och drogpolicy

I den här artikeln förklarar vi varför man ska ha en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen och vilken funktion den fyller. Vi ger också tips på vad en bra policy bör innehålla. Varför en alkohol- och drogpolicy? Det korta svaret är att Arbetsmiljöverkets föreskrifter kräver en skriftlig policy för alla arbetsgivare med mer än tio […]

Läs mer »

Råd till dig som är anhörig till en spelmissbrukare

Spelberoende är något som drabbar allt fler och likt alla typer av missbruk och beroenden slår det även hårt mot dem runtomkring. Har man dessutom aldrig varit i en liknande situation tidigare, kan det också vara väldigt svårt att veta hur man ska reagera och vad ska göra. I denna artikel tänkte vi därför dela […]

Läs mer »

5 sätt att förebygga stress på arbetsplatsen

Stress är idag ett av Sveriges största samhällsproblem, vilken inte minst syns på våra arbetsplatser där antalet sjukskrivningar för psykisk ohälsa i form av stress mer än fördubblats under de senaste åren. Som chef eller HR-ansvarig är det därför ytterst viktigt att veta hur man kan förebygga stress på arbetsplatsen, vilket vi kommer att berätta […]

Läs mer »

Så kan du hantera spelmissbruk på jobbet

Vi har i tidigare artiklar pratat mycket om stress och alkohol- och narkotikamissbruk på jobbet, men även spelmissbruk är ett stort folkhälsoproblem som skapar problem på våra arbetsplatser. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur du kan hantera spelmissbruk på jobbet om du känner oro för egen del eller någon medarbetare.   […]

Läs mer »

Är jag stressad?

Många gånger kan det vara väldigt svårt att tyda kroppens signaler och veta om man är stressad eller endast har lite för mycket att göra för tillfället. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om vad stress är, vilka symtom som kännetecknar stress, samt hur det kan påverka dig. Innehåll: Vad är stress? Kort […]

Läs mer »

Så hanterar du en påverkad medarbetare

Alkohol-, spel- och narkotikaberoende är något som tyvärr är väldigt vanligt i dagens samhälle. Det är inte heller ovanligt att dessa substanser följer med eller i värsta fall brukas på arbetsplatsen. Om man upptäcker att någon medarbetare är påverkad kan det många gånger vara svårt att veta hur man ska handskas med situationen. Med anledning […]

Läs mer »

Tips & råd för att dricka mindre alkohol

Upplever du att du tenderar att dricka lite för mycket alkohol och känner att det nu är dags att lära sig dricka mindre? Då är du inte ensam! Har man däremot haft en kraftig alkoholkonsumtion under en längre tid, kan det många gånger vara svårt att dra ner. I denna artikel har vi därför samlat […]

Läs mer »

Tecken på missbruk

Ett missbruk är många gånger väldigt svårt att upptäcka, även om det gäller en till dig väldigt närstående person. Kanske känner du oro för att någonting inte står rätt till men eftersom du inte vet vad som kännetecknar ett missbruk skjuter du oron åt sidan…   Innehåll: Problemets storlek Tydliga tecken på missbruk Vårt medberoendeprogram […]

Läs mer »

Gör som alla andra, omplacera henne, sa rösten inom mig

Berättelsen baseras på en sann historia från en av Sveriges största arbetsplatser, av sekretesskäl är namnen påhittade. För att hjälpa arbetsgivare i liknande situationer berättar Evelina, som vi kallar chefen, sin historia om ett utmanande medarbetarärende. Evelina tillträder som chef för en arbetsgrupp på företaget där hon sedan många år utvecklats i sin ledarroll. Positiva […]

Läs mer »

Tänk om stressen du känt inför GDPR var här för att stanna?

Som kommunikationsansvarig på ett stort internationellt bolag blev jag för ett par månader tilldelad ansvaret att se till att vi följer riktlinjerna för denna märkliga bokstavskombination från Bryssel – GDPR – som träder i kraft 25 maj. Äntligen får jag lite nya och provokativa arbetsuppgifter, tänkte jag, utan att egentligen fundera över vad GDPR innebar. […]

Läs mer »