Nyheter

Här hittar du intressant material inom området dold psykisk ohälsa på arbetsplatsen; kunskapsartiklar, länkar till externa resurser, nyhetsartiklar, information om aktuella kundaktiviteter, föreläsningar och vad som är på gång.

Arbeta förebyggande mot spel på arbetsplatsen

Spelberoendet är ett växande problem som slår hårt mot både individ, närstående och arbetsplats. På arbetsplatsen leder spelproblematiken många gånger till ökad frånvaro, minskad produktivitet och sjukskrivningar. Som chef är det därför viktigt att arbeta förebyggande mot spelberoende och skapa rutiner som omfattar problemområdet.

 

Innehåll

  • Spelberoende – ett växande samhällsproblem
  • Chefens ansvar vid beroende
  • Tips för att arbeta förebyggande mot spel
  • Ta hjälp av Ljung & Sjöberg

 

Spelberoende – ett växande samhällsproblem

Enligt undersökningar från Folkhälsomyndigheten har ungefär tre procent av befolkningen skadliga spelvanor. Spelvanor som får stora negativa konsekvenser för såväl individ och anhöriga som arbetsgivare.  Mörkertalet är dessutom stort, vilket innebär att problemet är mycket större än vad de flesta inser.

Sedan ett par år tillbaka är spelberoende sjukdomsklassificerat och likheterna med andra beroenden, som t.ex. alkohol- och drogberoende, är stora. Till skillnad från de två sistnämnda beroendena lämnar spelandet varken någon lukt eller andra fysiska tecken efter sig. Något som gör det ännu svårare att upptäcka för omgivningen.

Trots att attityden till spelproblematiken mognat under senare år, finns det mycket kvar att göra. Inte minst på våra arbetsplatser där problemet kan få allvarliga konsekvenser…

 

Chefens ansvar vid beroende 

Som nämnts tidigare kan spelandet få allvarliga konsekvenser för dig som arbetsgivare. Till de allra vanligaste konsekvenserna hör ökad frånvaro, minskad produktivitet och sjukskrivningar. Något som i sin tur leder till extra kostnader. Spelberoende kan också leda till kriminella aktiviteter som bedrägeri, stöld och förskingring.

Samtidigt har du som arbetsgivare också ett rehabiliteringsansvar, vilket innebär att det är av största vikt att arbeta förebyggande mot spel och skapa rutiner som innefattar problemområdet.

 

Tips för att arbeta förebyggande mot spel

Det första steget för att arbeta förebyggande mot spelproblem är att utarbeta en bra policy. Policyn bör kommunicerar vad som gäller rörande såväl spel som alkohol och droger på arbetsplatsen. Alla medarbetare ska helt enkelt veta vad som gäller och ju tydligare man är desto bättre. Med tydlighet minskar risken för olika tolkningar.

Läs också: 3 tips för en bra alkohol- och drogpolicy.

En annan viktig funktion är att sammanställa en tillhörande handlingsplan där det framgår vem som ansvarar för vad och hur man ska hantera eventuella spel-, alkohol- och drogproblem i organisationen. Vad är chefens ansvar? Vad förväntas av medarbetaren? Hur säkerställer man att alla känner till policyn?

 

Ta hjälp av Ljung & Sjöberg 

Vi på Ljung & Sjöberg hjälper dig gärna att arbeta fram en kvalitativ policy med tillhörande handlingsplan baserat på organisationen behov och förutsättningar. Kontakta oss på direkt på 08 24 32 00 eller fyll i kontaktformuläret nedan för att ta reda på hur vi kan hjälpa just er att ta tag i spelproblematiken!


Orolig för en medarbetare? Eller dig själv? Någon i din närhet? Det finns hjälp.

Av egna erfarenheter vet vi att alkohol- och drogproblem, spelberoende, stress och medberoende slår hårt mot individen och arbetsplatsen. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Är du kollega eller anhörig till en person som behöver hjälp? Eller är du orolig för egen del?

Ring oss på telefon 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.
Du får stämma av dina funderingar med en expert som vid behov hjälper dig vidare. Kontakten medför inga förpliktelser eller kostnader och du kan vara anonym.