Nyheter

Här hittar du intressant material inom området dold psykisk ohälsa på arbetsplatsen; kunskapsartiklar, länkar till externa resurser, nyhetsartiklar, information om aktuella kundaktiviteter, föreläsningar och vad som är på gång.

Utbildning – stressrelaterad ohälsa

De stressrelaterade problemen blir allt vanligare i dagens samhälle. Något som inte minst syns på våra arbetsplatser där antalet sjukskrivningar relaterade till stress numera utgör mer än hälften av alla sjukskrivningar i Sverige. På Ljung & Sjöberg har vi därför gjort det till vår mission att utbilda chefer, HR och medarbetare inom stresshantering.

 

Innehåll 

  • Stressrelaterade problem ökar
  • Arbetsgivaren drabbas hårt
  • Vi utbildar chefer, HR och medarbetare

 

Stressrelaterade problem ökar 

Aldrig tidigare har vi människor varit så uppkopplade och haft så många möjligheter som nu. Pressen av att leva i ett 24/7-samhälle där vi alltid förväntas vara uppkopplade och tillgängliga är nämligen en bidragande orsak till att allt fler drabbas av stressrelaterade besvär.

Att besvär och sjukdomar av detta slag ökar syns, som tidigare nämnts, inte minst på våra arbetsplatser. Enligt en sammanställning från Försäkringskassan utgjorde sjukfall med psykiatriska diagnoser över hälften av alla sjukskrivningar i Sverige redan 2016. Stressrelaterade fall stod för majoriteten av ökningen.

Med andra ord har alltså stress, inte minst stress i arbetslivet, blivit ett av vår tids stora samhällsproblem. Ett problem som måste lösas med tanke på de allvarliga konsekvenser som drabbar såväl individ och närstående som arbetsplats.

 

Arbetsgivaren drabbas hårt

Stressrelaterade sjukskrivningar drabbar arbetsgivaren hårt. Dels på grund av ökad frånvaro, misstag, kvalitetsbrister och olyckor, men också i form av ökade kostnader för sjukskrivning, rekrytering och upplärning. Även produktionsbortfall utgör en betydande kostnad för berörda organisationer.

Läs också: 13 risker med stress på arbetsplatsen

Till detta hör även att stressrelaterad ohälsa kan vara svår att identifiera för chefer, HR och medarbetare. Många organisationer saknar också tydliga rutiner för att hantera problemen.

 

Vi utbildar chefer, HR och medarbetare 

Att arbeta förebyggande mot stress och samtidigt bli bättre på stresshantering, är av största vikt för såväl chefer och HR som medarbetare. På Ljung & Sjöberg erbjuder vi därför flertalet utbildningar inom området stressrelaterad ohälsa. Vi utbildar chefer, HR och medarbetare för att kunna arbeta förebyggande mot stress och samtidigt lära sig känna igen stressrelaterade symtom hos sina medarbetare.

Ring oss direkt på 08 24 32 00 eller fyll i kontaktformuläret nedan för att ta reda på hur vi kan utbilda och hjälpa just er organisation i kampen mot den stressrelaterade ohälsan.


Orolig för en medarbetare? Eller dig själv? Någon i din närhet? Det finns hjälp.

Av egna erfarenheter vet vi att alkohol- och drogproblem, spelberoende, stress och medberoende slår hårt mot individen och arbetsplatsen. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Är du kollega eller anhörig till en person som behöver hjälp? Eller är du orolig för egen del?

Ring oss på telefon 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.
Du får stämma av dina funderingar med en expert som vid behov hjälper dig vidare. Kontakten medför inga förpliktelser eller kostnader och du kan vara anonym.