Kunskap som betyder mer

Jag borde kanske göra något, men tänk om jag har fel?

Kan jag lägga mig i medarbetarens privatliv?

Riskerar jag att förlora jobbet om jag berättar?

Inom ramen för vår utbildningsdel BCM Akademi utbildar vi varje år mer än 10 000 personer på svenska arbetsplatser och ytterligare tusentals genomgår våra digitala utbildningsprogram. Våra utbildningar bygger på personliga och yrkesmässiga erfarenheter av dold psykisk ohälsa, aktuell forskning och den senaste utvecklingen på området. Vi är stolta över att vi i snitt får betyget 9,2 av 10.

 

Skapa en rörelse

Målet med alla utbildningar är att skapa en rörelse, d.v.s. att bidra till en beteendeförändring. Utbildningarna ska ge tydlighet, trygghet och motivation som gör att deltagarna agerar och tar tag i dold psykisk ohälsa tidigare och på ett bra sätt.

 

Både hjärta och hjärna

För att åstadkomma detta behöver vi både engagera på ett känslomässigt plan och vara relevanta:

  • Storytelling och interaktiva övningar är centralt för att skapa motivation och förståelse på djupet.
  • Fakta och aktuell forskning används för att underbygga vinsterna med tidigt agerande.
  • För att åstadkomma maximal identifikation använder vi exempel som relaterar till målgruppen, den aktuella verksamheten och kulturen på arbetsplatsen.
Hur undviker vi att hamna i en ond spiral där chefen duckar och medarbetaren blir sjukare?

Våra utbildningar

Vi har utbildningar kring stress, spelberoende, medberoende och substansberoende. Vi erbjuder utbildningar riktade till ledningsgrupper, HR, chefer och medarbetare inom dold psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

  • Mot ledningsgrupper lägger vi särskilt fokus vid kopplingen mellan dold psykisk ohälsa och dolda kostnader, risker och produktionsbortfall.
  • Mot HR-organisationen ger vi ett helhetsperspektiv som rustar HR för att driva frågan internt och stötta chefsorganisationen.
  • Mot chefer fokuserar vi på chefens ansvar, signaler och hur man ska agera i praktiken om man känner oro för en medarbetare.
  • Mot medarbetare fokuserar vi på medarbetarens ansvar och vad man ska göra om man känner oro för sig själv eller en kollega.
Våra utbildningar ger trygghet, tydlighet och motivation så vi agerar och tar tag i dold psykisk ohälsa tidigare.

Orolig för en medarbetare? Eller dig själv? Någon i din närhet? Det finns hjälp.

Av egna erfarenheter vet vi att alkohol- och drogproblem, spelberoende, stress och medberoende slår hårt mot individen och arbetsplatsen. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Är du kollega eller anhörig till en person som behöver hjälp? Eller är du orolig för egen del?

Ring oss på telefon 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.
Du får stämma av dina funderingar med en expert som vid behov hjälper dig vidare. Kontakten medför inga förpliktelser eller kostnader och du kan vara anonym.